1. Analyse

Aard en omvang van de casus, wat zijn de kansen en bedreigingen? Wie neemt welke rol, publiek en privaat?
Creatieve aanbevelingen, uit op win-win.

2. Plan van aanpak

Plan bevat concrete aanpak met meetbare maatregelen. Suggesties van ingrijpend  tot verbazingwekkend eenvoudig.

 

3. Haalbaarheid

Desgewenst een financiële onderbouwing. Welke opbrengsten inrekenen, zijn er kostenbesparingen mogelijk?

4. Uitvoering

Casus onderzocht, aanpak heeft draagvlak en is goedgekeurd: start verbindend management. Bij belegger, corporatie of overheid. Brengt nieuw elan.