1. Analyse

Aard en omvang van het probleem, wat zijn de kansen en bedreigingen? Welke rollen spelen de gemeente en de concurrentie?
We brengen sterke en zwakke punten van het gebied/project in kaart. Aan de hand van die analyse doen wij creatieve aanbevelingen om zwaktes op te lossen en sterktes te benutten.

2. Plan van aanpak

Plan van aanpak waarmee de komst van nieuwe of tijdelijke functies wordt gestimuleerd. Dit plan bevat meetbare maatregelen.
De  maatregelen gaan van zeer ingrijpend  tot verbazingwekkend eenvoudig. Een keuze wordt samen gemaakt.

 

3. Haalbaarheid

De maatregelen krijgen desgewenst een financiële onderbouwing. Welke opbrengsten kunnen worden behaald, ook in tijdelijke en definitieve verhuur.
Zijn er kostenbesparingen mogelijk. Wat kosten de voorgestelde maatregelen en vooral: hoeveel kunnen ze opbrengen?

 

4. Uitvoering

Nadat de situatie is onderzocht, de beste maatregelen zijn voorgesteld en goedgekeurd door opdrachtgever verrichten wij het projectmanagement. Bij de belegger, corporatie of gemeente. Brengt nieuw elan. Periodiek rapporteren wij over de voortgang en de resultaten.