Programmamanagement Centrum Zeist

Het centrum van Zeist heeft een regionale positie en één van de ambities is om langdurig te investeren in het centrum om deze positie te versterken. In het programmamanagement Centrum (opdrachtbasis) zijn we inmiddels gestart (of gaan binnenkort van start) met diverse projecten: • Opstellen nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrum • Uitvoeringsprogramma Retailperspectief […]

Lees verder

Projectmanagement Vastgoedorganisatie Utrecht

Al het vastgoed van de gemeente Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Je kunt hierbij denken aan schoolgebouwen, sportaccommodaties, monumenten, de Domtoren, buurthuizen, (fiets)parkeervoorzieningen en theaters. Het gaat om zo’n 1.000 panden en zo’n 326 hectare grond. Gemeentelijk vastgoed is belangrijk voor de stad. Daarom zorgen wij ervoor dat: er overal […]

Lees verder

Projectmanagement gebiedsontwikkeling Spoorzone Beverwijk

Spoorzone Beverwijk Het doel is  realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk. De gemeente heeft eind 2020 laten onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om het Beverwijkse Spoorzonegebied te ontwikkelen. De Spoorzone is een […]

Lees verder

Projectleiding gebiedsontwikkeling Overstad Alkmaar a.i.

Overstad is dé plek om af te spreken in Alkmaar. Samen een filmpje pakken, uit eten, te winkelen. Overstad is ook de plek voor nieuwe initiatieven. Het is de stad voor bouwers en vrijbuiters, mensen die verbinding met de ander zoeken maar de vrijheid nodig hebben voor hun creativiteit. In de geest van vernieuwers als Ringers […]

Lees verder

Gemeente Helmond, kwartiermaker Centrum; transformatie en leegstandsbestrijding a.i.

Begin 2017 heeft de gemeente Helmond een centrumperspectief vastgesteld. Doel was en is het nastreven van een compact (winkel-) kern met een kwalitatief hoogstaand aanbod aan winkels, horeca en cultuur en levendige openbare ruimte met veel groen. Daarvoor gaan rondom de compacte kern bepaalde gebieden “verkleuren” (van winkels naar o.a. wonen). De gemeente faciliteert door […]

Lees verder

Haarlem, Slachthuisterrein; Placemaking en selectie partijen voor monumentale gebouwen.

Leegstandsbestrijding.nl heeft zich in een Tenderteam van VORM gestort op het concept voor de monumentale gebouwen. Ook op het programma daarvan en de selectie van stakeholders of reeds huurders van de beoogde functies. Bij voorkeur Haarlemse of (regionale) partijen die iets unieks toevoegden aan de tenderinzending werden geselecteerd. Er zijn vervolgens drie toonaangevende lokale partijen […]

Lees verder

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.

Strijp-S is een voormalig, afgesloten, industrieterrein van Philips in Eindhoven. Na het vertrek van de elektronicagigant is het gebied opengesteld voor het publiek en ontwikkeld tot een woon-werkgebied met diverse voorzieningen. Dat proces verliep trager dan voorzien en er ontstond leegstand. Eindhoven, Strijp-S; interim placemaking en verhuur tijdelijke retail, transformatie voor corporatie Trudo. ‘Leegstandsbestrijding.nl’ heeft zich in […]

Lees verder

Ede Enka terrein, placemaking en verhuur.

De Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem (ENKA) stopte in 2002 met de activiteiten. Het terrein is door de gemeente bestemd tot woonwijk. Het ENKA-terrein zal uiteindelijk worden ontwikkeld tot een wijk van 1500 woningen en culturele voorzieningen. Een aantal monumentale gebouwen stond grotendeels leeg, dit hielp de ontwikkeling van de wijk niet. Ede Enka terrein, placemaking […]

Lees verder

Groningen CiBoGa, placemaking door pop-up en een “boxpark”.

In afwachting van nieuwbouw lag een deel van het Groningse CiBoGa-terrein tijdenlang braak. Het gebied kreeg te maken met verloedering, vandalisme en criminaliteit.  Op de aanpalende winkelstraat, de Nieuwe Ebbingestraat, had deze situatie ook een negatief effect; daar liep de leegstand fors op. Voor de gemeente Groningen werd een plan van aanpak opgesteld ter bestrijding […]

Lees verder

Pop-up en tijdelijk gebruik: doen.

Met een groter wordend vastgoedaanbod en toenemende vraag vanuit de ondernemers, gebruikers en consument is pop-up bezig aan een grote opmars. Tijdelijk gebruik en pop-up blijkt uiterst welkom. Zeker na Corona. Welkom voor de klanten  Bezoekers aan een centrum- of winkelgebied willen graag verrast worden. Naast het al bekende aanbod ook wisselend nieuw en tijdelijk […]

Lees verder

Verhuur na pop-up

Vele partijen staan vrijwel dagelijks voor de vraag: wat doen we op korte termijn met ons object/project? Langer wachten op verhuur/ontwikkeling, of toch liever pop-up toestaan? Het dilemma: “Volgens de planning gaan we toch binnenkort ontwikkelen? Dan heeft het vast geen zin meer om nog tijdelijke functies of pop-up te organiseren!” Dat heeft dus wel zin. […]

Lees verder

Transformatieproject Soest, appartementen in leegstaande winkels.

Na langdurige leegstand worden er in de plint van de Koninginnelaan 24 te Soest binnenkort 4 appartementen gerealiseerd. Het toevoegen van deze van woningen draagt bij aan de gemeentelijke opgave om de woningbehoefte zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te realiseren. Ook wordt ermee tegemoet gekomen aan de grote vraag naar woningen in stedelijke woonmilieus. […]

Lees verder

Leegstand aanpakken, welke rol past de gemeente?

Gemeenten worstelen ermee hoe ze leegstaande panden weer gevuld krijgen. Hoe bieden de beschikbare panden kansen voor nieuwe ondernemers, welke functies ontbreken of kunnen worden versterkt? Welke rol moeten we als overheid nemen en wat doen vastgoedeigenaren en ondernemers? Hoe en met welke instrumenten kunnen we werken? Leegstand aanpakken jazeker maar welke rol past de gemeente? […]

Lees verder

Win-win transformatie met MVO huurder

In een van mijn projecten trof ik een taaie leegstand aan, in de vorm van een 300 m2 bvo “loods”. Deze loods was in een eerder herontwikkelingstraject gerealiseerd, maar nooit verhuurd geweest aan de beoogd gebruikers te weten naastgelegen artsen en medische dienstverlening. Via een georganiseerde schouw, met huurders, beheerder en gemeente kwam ik op […]

Lees verder

Retaildeal met het Ministerie EZ gesloten. Hoe dan verder?

Veel provincies en gemeenten sluiten zgn. retaildeals met het Ministerie. Doel van deze deals is om ondermeer te komen tot een aanpak die moet leiden tot vitale kerngebieden, zonder leegstand. Binnen die aanpak ontstaat dan, als het goed is, ook de drive en de verplichting voor gemeenten om concreet aan de slag te gaan. Dat […]

Lees verder

Verhuurscherpte commercieel vastgoed

In de huidige markt van commercieel vastgoed vergt het in veel gevallen een aanzienlijke inventiviteit om tot verhuurtransacties te komen. Met uitzondering van de A1 gebieden in Nederland blijkt een verhuurproces soms zelfs enorm taai. Weifelende huurkandidaten die het lastig vinden om vooruit te kijken (laat staan vijf jaar), eigenaren die moeite hebben met tijdelijk […]

Lees verder

Flexibele en uitdagende baan vastgoed- en ruimtelijke ordeningsbranche

Flexibele en uitdagende baan in de vastgoed- en ruimtelijke ordeningsbranche? Lijkt het jou leuk om gespreksvaardigheden en vastgoedkennis op te doen? In publieke en private sector? Beschrijving LoggersConsultancy.nl is landelijk opererend en onafhankelijk vastgoedadvieskantoor. Wij zoeken talenten voor voor verschillende projecten, voor gemeente, ontwikkelaars, beleggers. In deze functie leer je veel over de vastgoedbranche en […]

Lees verder

Vintage is booming

Kopen en verkopen op de tweedehandsmarkt is booming. Waarom en wat zijn de effecten? Het is niet goed zichtbaar hoe groot de markt voor tweedehands spullen in Nederland precies is omdat er veel door mensen thuis wordt gehandeld. Maar er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat het inmiddels een grote markt betreft: 1. Nederlanders houden […]

Lees verder

Junior en medio adviseurs

Heb jij interesse om allround praktijkervaring op te doen bij een groeiend vastgoedbureau? Hoe ziet je werk eruit? Binnen ons kleine veelzijdige team van ZZP-ers draai je volledig mee en werk je altijd op het snijvlak van ruimtelijk onderzoek en vastgoedcommercie, branchering, verkaveling en verhuur. Naast algemene ondersteuning van het bureau omvatten je werkzaamheden onder […]

Lees verder

Verhuur aan zorgfuncties in overbodige winkelmeters.

De vraag naar zorg is stijgend. Door de vergrijzing in veel delen van Nederland is er toenemende behoefte aan moderne, centraal gelegen, centra waar behalve de standaard huisarts en apotheek ook andere zorgfuncties gehuisvest worden. Bijvoorbeeld therapeuten, masseurs, trainers, coaches (en overige -peuten en -logen). Veel van dit soort ondernemers vinden het ingewikkeld om een […]

Lees verder

Webwinkeliers onderzoeken fysieke winkels. Een ruimte in een winkelcentrum is vaak geschikter dan solitair op een perifere plek.

Fietsenwinkel.nl opent in 2017 dertig nieuwe fysieke winkels Veel klanten van fietsenwinkel.nl bleken behoefte te hebben aan voelen en testen. Daarvoor zijn winkels goed geschikt. Na een orientatie op websites volgt het testen en advies in de winkel. Dit verkoopmodel blijkt goed te werken. Het nieuwsbericht staat niet op zich, sinds kort kiezen steeds meer […]

Lees verder

Zorgfuncties worden belangrijker in winkelcentra.

Veel ondernemers in bijvoorbeeld zorg, coaching, masseurs of schoonheid vinden het ingewikkeld om een geschikte ruimte in hun omgeving te vinden. Ook willen ze zich niet meer jarenlang vastleggen in huurcontracten. Vaak zoeken ze een eigen representatieve ruimte tot zo’n 25 m2, met centrale ontvangstmogelijkheid/wachtruimte. Diverse eigenaren van leegstaande winkelruimten zien in dat er niet […]

Lees verder

John Verhoeven en Bram Loggers: Vastgoedstrategie van -en vastgoedprojecten voor- corporaties

Vastgoedstrategie in uitvoering Voor de meeste organisaties is vastgoed geen kernactiviteit. Het gehuurde of eigendomsvastgoed is een middel, geen doel. Hierdoor heeft het niet altijd de meeste aandacht, toch zijn er voldoende redenen te benoemen om als organisatie even stil te staan bij de sturing van uw vastgoedportefeuille. Vorm een vastgoedstrategie, vertaal deze in concrete […]

Lees verder

Transformatiefonds agrarisch vastgoed, leegstandsbestrijding.

Het landelijk gebied in Nederland omvat 86 procent van de totale ruimte in Nederland (Wageningen University, Environmental Research). Er vinden hier momenteel grote transformaties plaats, veelal ingegeven door de agrarische sector zelf. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf. Anderen doen juist aan schaalvergroting of zoeken naar nieuwe functiecombinaties. Dit laatste ook door de strengere regelgeving op gebied […]

Lees verder