In afwachting van nieuwbouw lag een deel van het Groningse CiBoGa-terrein tijdenlang braak. Het gebied kreeg te maken met verloedering, vandalisme en criminaliteit.  Op de aanpalende winkelstraat, de Nieuwe Ebbingestraat, had deze situatie ook een negatief effect; daar liep de leegstand fors op. Voor de gemeente Groningen werd een plan van aanpak opgesteld ter bestrijding van de leegstand en het verbeteren van de leefbaarheid. Er werd interim leegstandsbestrijding voor de gemeente verricht en de locatie moest positief “op de kaart” komen. Groningen CiBoGa, Leegstandsbestrijding.nl initieerde placemaking door pop-up en een boxpark.

Er werd ondermeer geëxperimenteerd met maatregelen om transformaties te initiëren en te versnellen. Het doel van die aanpak was ook om de bestaande detailhandel te ondersteunen. In de Ebbingestraat werd winkelaanbod teruggebracht. Eigenaren van leegstaande winkelpanden in de straat werden benaderd en gestimuleerd om hun leegstaande winkelpand te transformeren naar horeca, pop-up of zelfs woningen. Om het gebied in de overgangsfase aantrekkelijk te houden werd actief gestuurd op helpen van eigenaren en ondernemers en werden ook bewoners betrokken. Ondernemers kregen de bijvoorbeeld de kans het braakliggende terrein tijdelijk te gebruiken. Tegelijkertijd is zeer actief gezocht naar nieuwe passende huurders voor de Nieuwe Ebbingestraat.

Na lobbywerk bij de gemeente kregen de ondernemers subsidie voor het OpenLab Ebbinge: http://www.openlabebbinge.nl/. Dit concept bood een commercieel en maatschappelijk aantrekkelijk podium aan ondernemers. Inmiddels is het terrein ook in gebruik als levendig stadspark. Regelmatig organiseert men er activiteiten, met als doel reuring te creëren rond het park en meer bezoekers te trekken. De veiligheid is aanzienlijk vergroot. Ook in de Nieuwe Ebbingestraat is de situatie enorm verbeterd. Nieuwe huurders trokken naar de winkelstraat en de leegstand nam af.

De gemeente Groningen speelde een grote, initiërende en faciliterende rol in de transformatie van het CiBoGa-terrein, Groningen CiBoGa, placemaking door pop-up en een box-park .

Meer weten?

Andere gemeente:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/interim-placemaking-en-verhuur-door-tijdelijke-retail-en-pop-up/

Of:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/helmond/

Een andere casus met tijdelijk gebruik tot aan de herontwikkeling is Utrecht De Planeet:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/utrecht-de-planeet-marktscan-met-branchering-verkaveling-doorstart-verhuur/

Meer informatie over placemaking, voor- en nadelen van pop-up en tijdelijke functies:

Contact