Het centrum van Zeist heeft een regionale positie en één van de ambities is om langdurig te investeren in het centrum om deze positie te versterken. In het programmamanagement Centrum (opdrachtbasis) zijn we inmiddels gestart (of gaan binnenkort van start) met diverse projecten: • Opstellen nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrum • Uitvoeringsprogramma Retailperspectief • Herontwikkeling Emmaplein • Herontwikkeling De Klinker • Uitvoering aanpassingen Slotlaan ten behoeve van verkeersveiligheid • Project Bijzondere Elementen ter verfraaiing van de Slotlaan • Herontwikkeling van de voormalige V&D locatie.

 

Ander voorbeeld projectmanagement LoggersConsultancy.nl:

Eindhoven Strijp-S:

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.

Of: Groningen CiBoGa

Groningen CiBoGa, placemaking door pop-up en een “boxpark”.

Informatie over woningen/winkels, of meer informatie over voor en nadelen van pop-up en tijdelijke functies:

Contact