Met een groter wordend vastgoedaanbod en toenemende vraag vanuit de ondernemers, gebruikers en consument is pop-up bezig aan een grote opmars. Tijdelijk gebruik en pop-up blijkt uiterst welkom. Zeker na Corona.

Welkom voor de klanten 

Bezoekers aan een centrum- of winkelgebied willen graag verrast worden. Naast het al bekende aanbod ook wisselend nieuw en tijdelijk aanbod kunnen vinden. Met andere functies, aanvankelijk onwennige branches, met ook een mix aan horeca, medisch, kunst, zorg, vintage. Dat maak het ook zinvol en leuk om vaker terug te komen.

Welkom voor ondernemers en gebruikers

Tijdelijke invulling van een pand zorgt voor feeling met de doelgroep, meer naamsbekendheid en omzet. Het kan de online aanwezigheid een voorsprong geven. Het lokt belangstellenden binnen die anders misschien nooit met een kunstenaar, zaak of merk in contact zouden zijn gekomen. Er kan een persoonlijke ervaring geboden worden. Hoewel het de nodige logistieke planning en menskracht met zich meebrengen, wordt tijdelijk gebruik door veel ondernemers en gebruikers gezien als een betaalbare oplossing met een laag risico. 

Welkom voor eigenaren

Ook voor de vastgoedeigenaar/verhuurder kan een tijdelijke pop-up invulling aantrekkelijk zijn. Pop-up brengt het vastgoed immers weer of alvast tot leven, het kan zorgen voor reuring en beleving. Ook voor de andere huurders. Kortom, de aantrekkelijkheid van het pand of omgeving neemt toe. En dat is gunstig voor de eigenaar die zijn pand langdurig wil verhuren, transformeren of ontwikkelen.

Welkom voor overheden.

Pop-up en tijdelijk gebruik biedt nieuw perspectief. Nieuwe bezoekmotieven faciliteren met andere functies en branches. Een negatieve spiraal ombuigen.

Loggers Consultancy heeft de expertise en het netwerk om creatieve oplossingen voor tijdelijk gebruik en pop-up uit te voeren. Daarnaast een wisselend en groeiend aanbod van geschikte vastgoedmogelijkheden in veelal de grotere steden. Tenslotte voortdurend speurend naar nieuwe mogelijkheden en passende gebruikers.

Click hier voor contact en aanbod

Meer informatie:

https://www.cooperfeldman.nl/

https://www.lighthousehhs.nl/nl/agenda/onderzoek/van-pop-up-store-naar-local-hero/

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/interim-placemaking-en-verhuur-door-tijdelijke-retail-en-pop-up/

https://www.slak.nl/

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/groningen-nieuwe-ebbingestraat-en-ciboga-terrein-interim-leegstandsbestrijding-i-o-v-gemeente/