Na langdurige leegstand worden er in de plint van de Koninginnelaan 24 te Soest binnenkort 4 appartementen gerealiseerd. Het toevoegen van deze van woningen draagt bij aan de gemeentelijke opgave om de woningbehoefte zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te realiseren. Ook wordt ermee tegemoet gekomen aan de grote vraag naar woningen in stedelijke woonmilieus. Bewoning helpt ook het  bestedingspotentieel van de aanwezige voorzieningen, waardoor ook de winkelleegstand verder wordt gereduceerd. De realisatie van starterswoningen kan, net als in Soest, vorm krijgen door herontwikkeling van winkelplinten of in delen van verouderde winkelcentra. Vaak zijn die als laagbouw zijn gerealiseerd. Door de transformatie wordt de leegstand opgelost, wordt voorzien in de vraag naar starters-woonruimte en wordt de leefbaarheid vergroot. Transformatieproject Soest, van leegstaande winkels naar wonen.

Collegiaal met CeBe Vastgoed, Vivesta en JW Vastgoed Advies.

Appartement huren?

Voor meer info of voor andere transformatieprojecten (graag), neem contact op:

Meer weten?