Al het vastgoed van de gemeente Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Je kunt hierbij denken aan schoolgebouwen, sportaccommodaties, monumenten, de Domtoren, buurthuizen, (fiets)parkeervoorzieningen en theaters. Het gaat om zo’n 1.000 panden en zo’n 326 hectare grond.

Gemeentelijk vastgoed is belangrijk voor de stad. Daarom zorgen wij ervoor dat:

  • er overal in de stad genoeg huisvesting is voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijk doelstellingen van de gemeente;
  • we mens- en milieubewust bouwen;
  • de gemeentelijke voorzieningen goed beheerd worden voor iedereen die er gebruik van maakt.

Deze doelstellingen sluiten aan op het Coalitieakkoord 2019-2023: Utrecht, Ruimte voor iedereen. Hierin staat wat we de komende jaren gaan doen voor een mooier en beter Utrecht, een stad waar ruimte is voor iedereen.

LoggersConsultancy.nl werkt aan projecten met placemaking, tijdelijke functies, transformaties. Daarnaast aan het opstarten opstarten van diverse vastgoedontwikkelingen.

 

Ander voorbeeld projectmanagement LoggersConsultancy.nl:

Eindhoven Strijp-S:

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.

Of: Groningen CiBoGa

Groningen CiBoGa, placemaking door pop-up en een “boxpark”.

Informatie over woningen/winkels, of meer informatie over voor en nadelen van pop-up en tijdelijke functies:

Contact