Begin 2017 heeft de gemeente Helmond een nieuw centrumperspectief vastgesteld. Doel is het nastreven van een compacte (winkel-) kern met een kwalitatief hoogstaand aanbod aan winkels, horeca en cultuur en levendige openbare ruimte met veel groen. Daarvoor zullen rondom de compacte kern bepaalde gebieden moeten/mogen “verkleuren” (van winkels naar o.a. wonen).  Het betreft hierbij een acceptatie van geleidelijke vermindering van de voorraad winkelmeters en deze wordt ondersteund door actieve aanbodgerichte maatregelen. De gemeente geeft duidelijkheid  over de verminderingsopgave. En de gemeente faciliteert door ruimhartig meedenken in bestemmingsplannen en frequent overleg met vastgoedeigenaren. Helmond, Centrum; leegstandsbestrijding- en placemaking voor de gemeente.

Eén van de ambities uit het centrumperspectief is het actief bestrijden van de (winkel-) leegstand en het naar de stad halen van nieuwe winkels en horeca, qua omvang en kwaliteit passend bij de stad. Leegstandsbestrijding.nl werkte deze ambitie  uit en maakte hiervoor een plan van aanpak leegstandsbestrijding en acquisitie. Dit in overleg en samenwerking met de centrummanager, met vertegenwoordigers van ondernemers en vastgoedeigenaren en met de interne medewerkers van de gemeente. Het plan is in November 2017 vastgesteld en gaat in 2018 worden uitgevoerd. De gemeente noch loggersconsultancy.nl gaan op de stoel van de vastgoedeigenaren zitten, maar nemen wel de rol van initiator, acquisiteur en loods op zich. Daarmee krijgt leegstandsbestrijding een krachtige aanpak. Er zijn diverse witte vlekken in te vullen, op het gebied van ontbrekende horeca en retail.  Deze zijn nu in beeld. De leegstand in Helmond is, in vergelijking met Nederland als geheel, bovengemiddeld en in het centrum is het leegstandsprobleem nog wat groter dan in de rest van Helmond (bron Locatus, Januari 2017). In onderzoek van de Helmondse winkelmarkt is duidelijk geworden dat Helmond qua aanbod van beschikbaar winkelmetrage, in vergelijking met vergelijkbare plaatsen, niet overbewinkeld blijkt te zijn. Van overbewinkeling is sprake als er ten opzichte van andere gemeenten veel meer vierkante meters winkelruimte beschikbaar zijn, veel meer dan op basis van verzorgingsgebied benodigd zijn. In Helmond is de afgenomen vraag naar winkelruimte het probleem. Die vraag kan worden gestimuleerd, de marktruimte beter benut en de regiofunctie versterkt. Dat is de gezamenlijke opgave. Door de acquisitie van nog ontbrekende branches/winkeliers is de leegstand gedeeltelijk oplosbaar en is meer winkelruimte te verhuren. Deze ontbrekende branches worden “leads” genoemd. Doel van dit leegstandsbestrijdings- en acquisitieplan is om vanuit een gemeentelijke rol leegstandsbestrijding en acquisitie beter en gecoördineerd te gaan laten plaatsvinden. De onderstaande gecombineerde aanpak bestrijdt de leegstand en stimuleert de acquisitie het beste:

I) Acquisitie plegen op:

1. Leads berekend door Locatus

2. Leads eigen waarneming, ook verborgen parels in de gemeente die kunnen worden verplaatst.

3. Locatus Top-100 formules

II) Samenwerking:

Coördinatie overleg tussen eigenaren/makelaars, gemeente, Helmond Marketing/Centrum-management, winkeliers, horeca opstarten.

III) Tijdelijke invulling leegstand:

Gemeente maakt een mandje van meerdere leegstaande panden en organiseert een pitch tussen bureaus in pop-up/leegstandbeheer.

IV) Acquisitiebrochure

Een bid-book ten behoeve van acuisitie en verpaatsinge van interessante partijen (voorbeelden beschikbaar).

V) Content voor social media verbeteren.

 

Meer weten of aanmelden?

 

Andere casus voor de publieke sector:

Ede Enka terrein, placemaking en verhuur.

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.