Begin 2017 heeft de gemeente Helmond een centrumperspectief vastgesteld. Doel was en is het nastreven van een compact (winkel-) kern met een kwalitatief hoogstaand aanbod aan winkels, horeca en cultuur en levendige openbare ruimte met veel groen. Daarvoor gaan rondom de compacte kern bepaalde gebieden “verkleuren” (van winkels naar o.a. wonen). De gemeente faciliteert door ruimhartig meedenken in bestemmingsplannen en frequent overleg met vastgoedeigenaren.

Eén van de ambities uit het centrumperspectief is het actief bestrijden van de leegstand en het naar de stad halen van nieuwe functies, winkels en horeca, qua omvang en kwaliteit passend bij de stad. Gemeente neemt de rol van initiator, acquisiteur en loods op zich. Daarmee krijgt transformatie en leegstandsbestrijding een krachtige aanpak. Er zijn diverse witte vlekken in te vullen, op het gebied van ontbrekende horeca en retail.  Deze zijn nu in beeld. Door de acquisitie van nog ontbrekende branches/functies is de leegstand gedeeltelijk oplosbaar en is meer ruimte te verhuren:

I) Acquisitie plegen op:

1. Leads berekend door Locatus

2. Leads eigen waarneming, ook verborgen parels in de gemeente die kunnen worden verplaatst.

3. Top-100 functies en formules

II) Samenwerking:

Coördinatie overleg tussen eigenaren/makelaars, gemeente, Helmond Marketing/Centrum-management, winkeliers, horeca opstarten.

III) Tijdelijke invulling leegstand:

Gemeente maakt een mandje van meerdere leegstaande panden en organiseert een pitch tussen bureaus in pop-up/leegstandbeheer.

IV) Acquisitiebrochure

Een bid-book ten behoeve van acuisitie en verpaatsinge van interessante partijen (voorbeelden beschikbaar).

V) Content voor social media verbeteren.

 

Meer weten of aanmelden?

 

Andere casus voor de publieke sector:

Ede Enka terrein, placemaking en verhuur.

Eindhoven, Strijp-S; placemaking en verhuur, transformatie voor corporatie.