De Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem (ENKA) stopte in 2002 met de activiteiten. Het terrein is door de gemeente bestemd tot woonwijk. Het ENKA-terrein zal uiteindelijk worden ontwikkeld tot een wijk van 1500 woningen en culturele voorzieningen. Een aantal monumentale gebouwen stond grotendeels leeg, dit hielp de ontwikkeling van de wijk niet. Ede Enka terrein, placemaking voor ASR/AM door pop-up en tijdelijke functies.

Een SWOT maakte duidelijk dat ENKA, een zwakte, een onduidelijk en letterlijk gesloten imago had als woon- en werkgebied, het was ook jarenlang een afgesloten terrein. Enkele sterkten waren de lokatie, centraal en toch nabij het groen en de aanwezigheid van aansprekende monumentale gebouwen. Een leegstandsbestrijdingsplan werd opgesteld om de leegstand in de monumentale gebouwen terug te dringen, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen. Door deze place-making lukte het ook ENKA letterlijk open te stellen en als aantrekkelijk woonmilieu op de kaart te zetten. Omdat reguliere retail niet toegestaan was en is in de ENKA-gebouwen, richtte het plan zich eerst op verenigingen, onderwijsinstellingen, kunstenaars en de nieuwe bewoners.

Een bijzondere uitgevoerde maatregel was voor ASR/AM de verhuur/verkoop en realisatie van het experience center De Fietser, in samenwerking met fietsfabrikant Accell Nederland en Boei. Dit project is inmiddels gevestigd in de Westhal, een Rijksmonument van 8800 m2. De Fietser is dé Nederlandse locatie om fietsen te beleven en te testen. In de hal kwam het langste indoor-testparcours van het land en een themaplein rondom e-bikes. Het consequent en langjarig uitvoeren van het leegstandsbestrijdingsplan heeft de leegstand inmiddels enorm teruggebracht en de woningbouw een forse impuls gegeven. Ede Enka terrein, placemaking door pop-up en verhuur.

Meer weten?

 

Andere gemeente:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/interim-placemaking-en-verhuur-door-tijdelijke-retail-en-pop-up/

Of:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/helmond/

Een andere casus met tijdelijk gebruik tot aan de herontwikkeling is Utrecht De Planeet:

http://www.loggersconsultancy.nl/casussen/utrecht-de-planeet-marktscan-met-branchering-verkaveling-doorstart-verhuur/

Meer informatie over placemaking, voor- en nadelen van pop-up en tijdelijke functies:

Contact