Namens a.s.r. vastgoed ontwikkeling zijn door Loggers Consultancy de twee anchor-tenants in het project geïdentificeerd, de verhuuronderhandelingen gevoerd en uiteindelijk via langlopende huurovereenkomsten gecontracteerd. Het betreft H&M en Via Mio. Mede door deze verhuringen en daardoor het behalen van een verhuurpercentage werd de start van het project mogelijk.

Meer weten?

http://catharinasteeg.nl/