Zoals veel wijkwinkelcentra had ook Hoogambacht in Hendrik Ido Ambacht te kampen met leegstand. Naast de crisis in de retail was de achterblijvende woningbouw in de wijk Volgerlanden daarvoor verantwoordelijk. Voor eigenaar a.s.r. vastgoedontwikkeling werd een leegstandsbestrijdingsplan opgesteld, dat samen met de beheerder is uitgevoerd.

Een SWOT-analyse maakte onder meer duidelijk dat de aantrekkingskracht van Hoogambacht in het primaire marktgebied – de “binding” met de wijk Volgerlanden – ernstig tekortschoot. Sterkten van Hoogambacht betroffen ondermeer de dominantie van één eigenaar, die dus maatregelen kan doorvoeren, en het ruime parkeren. Het leegstandsbestrijdingsplan richtte zich in het aanpakken van de zwakte “binding” daarom speciaal op deze wijk. Zo zochten wij aansluiting bij enkele scholen en organiseerden we sponsoring van lokale activiteiten. Ook pleitten wij bij de gemeente voor een weekmarkt in het winkelcentrum. Tegelijkertijd werd een intensievere zoektocht naar huurders in de nog ontbrekende branches uitgevoerd, de sterkte parkeren werd hierbij goed gecommuniceerd.

De resultaten zijn uitstekend. In leegstaande units vonden diverse markten plaats, daarnaast kwamen er pop-upwinkels. Enkele van die tijdelijke retailers hebben inmiddels een regulier huurcontract afgesloten. De leegstand nam mede dankzij deze initiatieven af van 30 tot 2 procent. Het draagvlak onder de wijkbewoners is gestegen, evenals de goodwill bij de gemeente en de (huur-)waarde van het object.

Meer weten?

http://www.hoogambacht.nl/

Kerngegevens

Locatie
Hendrik Ido Ambacht, Volgerlanden
Eigenaar
A.s.r. vastgoedontwikkeling, inmiddels Vivesta.
Ontwikkelaar
A.s.r. vastgoedontwikkeling
Omvang aanvankelijke leegstand in m2 b.v.o.
ca. 2000 m2 b.v.o., diverse units
Doelstelling eigenaar
Aantrekkingskracht verhogen en leegstand verminderen.

Algemene resultaten (specifieke vertrouwelijk)

Voor eigenaren
Leegstand is afgenomen, goodwill voor het winkelcentrum is toegenomen.
Verbeterde huurstroom (en bezettingsgraad parkeren).
Voor gemeente
Sterkere binding Hoogambacht met de wijk, geen klagende bewoners meer. Goodwill voor de woonwijk.
Gering, extra inkomsten uit OZB en vergunningen.
Voor gebruikers
Meer aantrekkingskracht, meer huurders.
Betere exploitatiemogelijkheid.
Voor consument
Fijn centrum in de eigen wijk.
Minder noodzaak naar De Schoof en Walburg te gaan.