Laatste nieuws:

Medio 2018: Met de verhuur van 128 m2 bvo aan Doen Makelaars is het winkelcentrum volledig verhuurd.

Begin 2018: Papa John’s huurt een unit aan (Kennedylaan 9G), daardoor momenteel nog slechts een winkelunit beschikbaar is. Van 128 m2 bvo, op nummer 9E.

Eind 2017: Namens Hoogvliet Beheer is overeenstemming met de gemeente Leiden bereikt over een optimalisatie van de parkeerterreinen voor en rond het winkelcentrum, uitvoering door de gemeente in 2018.

Medio 2017: Leegstandsbestrijding.nl verhuurde namens Hoogvliet Beheer tweemaal aan het Kringloopwarenhuis in Leiden. Het Kringloopwarenhuis huurde per 1 juni voor drie maanden een 118 m2 pop-up winkel aan de Kennedylaan 9E. De definitieve winkel aan het Wagnerplein werd circa 300 m2 groot. Deze unit is langjarig verhuurd en is na zomer van 2017 geopend. Begin 2018 huurde Papa John’s een unit aan (Kennedylaan 9G), daardoor momenteel nog slechts een winkelunit beschikbaar is. Van 128 m2 bvo, op nummer 9E.

Na de herontwikkeling in 2012 met toevoeging van ondermeer een Action ontstond c.a. bleef er in dit wijkwinkelcentra enige leegstand (10%). Hoogvliet supermarkt had zich als trekker reeds eerder gevestigd.  Voor eigenaar Hoogvliet Beheer werd een leegstandsbestrijdingsplan opgesteld, dat samen met de makelaar (Basis) en beheerder (Verweij Vastgoed) wordt uitgevoerd. Een SWOT-analyse maakte als sterkten onder meer duidelijk: De centrale locatie in de wijk, goede bereikbaarheid, goed parkeren, dominantie van één eigenaar die maatregelen kan doorvoeren en de aanwezigheid van winnende trekkers als Hoogvliet en Action. Ter verbetering werden punten benoemd als de wens om van het medische/zorg cluster een derde trekker te maken, de wil om de samenwerking tussen winkeliers en gemeente te verbeteren inclusief het verkennen van gesubsidieerde activiteiten, de noodzaak het parkeren uit te breiden en de randvoorwaarde openbare ruimte beter schoon, heel en veilig te houden. Het leegstandsbestrijdingsplan richtte zich op deze gevonden punten, primair op het zoeken naar (tijdelijke) huurders.

Een van de units had de vorm van een 300 m2 bvo “uitbreidingsruimte”. Deze unit was in een herontwikkelingstraject gerealiseerd, maar nooit verhuurd geweest aan beoogd gebruikers te weten naastgelegen artsen en medische dienstverlening. Via een georganiseerde schouw, met huurders, beheerder en gemeente kwamen wij op het spoor van een mogelijk gebruiker voor deze ruimte: Kringloopwarenhuis Leiden. Dit bleken ruime en moderne winkels te zijn met een uitgebreid assortiment met de meest uiteenlopende artikelen. Van meubels tot kleding, van boeken tot aardewerk, van witgoed tot bruingoed, van antiek tot eigentijds. Kringloopwarenhuis spant zich niet alleen in voor het milieu, maar bleek ook een leer- werkbedrijf. Dat betekent dat ze mensen “met een arbeidsbeperking” de kans geven tijdens werk ervaring en nieuwe vaardigheden op te doen. In overleg met de eigenaar Hoogvliet Beheer is een huurovereenkomst en daarna transformatie van de ruimte gerealiseerd. Niet alleen is nu de leegstand teruggebracht, ook is er ruimte gegeven aan een MVO- huurder die hergebruik, duurzaamheid en leerweg-perspectief hoog in het vaandel heeft staan. Eigenlijk een win-win-win-win dus.

Met RPHS en gemeente Leiden samen wordt er momenteel gewerkt aan een optimalisatie en uitbreiding van het parkeren Wagnerplein. In een korte termijn aanpak met quick wins (10 plaatsen door herinrichting van het parkeerterrein “voor de deur”) en een middellange aanpak in omliggend gebied (20 plaatsen). Ook kan t.z.t. een herontwikkeling het het centrumgebied met het toevoegen van woningen worden verkend. Wagnerplein is in overleg met de gemeente Leiden benoemd tot proef in regel-luw gebied.

De resultaten van de leegstandsbestrijding zijn zeer hoopgevend. De gemeente verkent mogelijkheid om activiteiten te ondersteunen. Hierbij worden ook subsidies uit het ondernemersfonds, gemeentelijke en provinciale subsidies onderzocht. Uitbreiding van het parkeren is in gang gezet. In leegstaande units is belangstelling voor diverse initiatieven waarbij het streven is om met enkele van de tijdelijke gebruikers t.z.t. een regulier huurcontract af te sluiten. De verhuurgraad is gestegen naar 100%. Het draagvlak voor Wagnerplein onder de huurders en de wijkbewoners is gestegen. Evenals de goodwill bij de gemeente en de waarde van het object.

Er is momenteel geen enkele ruimte meer te huur, tijdelijk noch definitief, maar wilt u toch uw belangstelling melden? Dat kan:

Meer weten of aanmelden voor de wachtlijst?

 

Kerngegevens

Locatie
Leiden, Wagnerplein
Eigenaar
Hoogvliet Beheer
Ontwikkelaar
Hoogvliet Beheer
Omvang aanvankelijke leegstand in m2 b.v.o.
ca. 600 m2 b.v.o., diverse units
Doelstelling eigenaar
Parkeren verbeteren, derde trekker organiseren en leegstand verminderen.

Algemene resultaten (specifieke vertrouwelijk)

Voor eigenaar
Leegstand neemt af, parkeren wordt uitgebreid, samenwerking met gemeente is verbeterd
Verbetering huurstroom, verbetering parkeren.
Voor gemeente
Minder leefbaarheids-issues, aanspreekpunt, binding met de wijk.
Gering, extra inkomsten uit OZB en vergunningen.
Voor gebruikers
Beter parkeren, meer aantrekkingskracht, meer ook tijdelijke huurders.
Betere exploitatiemogelijkheid.
Voor consument
Fijn centrum in de eigen wijk, met voldoende trekkers en parkeren.
Minder noodzaak naar elders te rijden.