Huurinformatie

Centrumgebied Nova in Kaneleneiland te Utrecht, te huur zijn nog enkele units.

Omschrijving

Samen met omwonenden, corporaties, de winkeliersvereniging en de gemeente Utrecht werkt Urban Interest sinds 2008 aan de herinrichting en optimalisatie van de wijk. Behalve op het renoveren van het winkelcentrum ligt de focus op uitbreiding en verbreding van het winkelaanbod. De juiste mix van winkels, maatschappelijke voorzieningen en horeca zorgt er inmiddels voor dat naast direct omwonenden ook bezoekers van buitenaf steeds meer naar het winkelcentrum getrokken worden. Een beweging waar Urban Interest en de gemeente op geanticipeerd hebben door verbetering van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de introductie van een gratis fietsenplan en de renovatie en aanleg van 800 gratis parkeerplaatsen. Het op het winkelcentrum gerenoveerde Nova Office Building, de verbeterde infrastructuur en het nabijgelegen kantorengebied Papendorp dragen tevens bij en onderschrijven de langetermijnstrategie die Urban Interest heeft voor het gebied. 

Verzorgingsgebied

Kanaleneiland, een van Utrechts grootste wijken met 35.000 inwoners, heeft lange tijd een slechte naam gehad. Inmiddels is een groots opgezette renovatie en verduurzaming van de flats en de vernieuwing van het winkelcentrum en de centrale as in de wijk aan de orde, waardoor de wijk aantrekkelijk is geworden voor starters en young professionals die in het kantorengebied Papendorp werken. Midden in de wijk langs de centrale as ligt overdekt Winkelcentrum Nova met diverse supermarkten, drogisterijen, kledingwinkels, budgetstores en eetgelegenheden. Op zaterdagmorgen is er markt op het parkeerterrein. Daarnaast zijn er diverse buurtwinkels. Ook het ROC heeft in die wijkvernieuwing een plaats gekregen. Het oude ziekenhuis Ouderijn aan de rand van de wijk kreeg een nieuwe functie als studenten- en startershuisvesting. Aan de andere kant van de wijk richting Transwijk en Hoograven aan het Europaplein ligt City Centrum Max, een appartementencomplex voor studenten en pas afgestudeerden. In Stadspoort Zuid (nabij de woonboulevard) worden kantoorgebouwen omgebouwd tot tijdelijke starters appartementen om leegstand tegen te gaan. De gestarte woningbouwontwikkeling aan de Merwede-kanaalzone met ca. 10.000 woningen ligt op loopafstand van het winkelcentrum.

Te huur

Er zijn enkele units te huur van ca. 100 m² tot 700 m2 b.v.o., op verzoek kan deze ruimte eventueel worden gesplitst in het door u gewenste metrage. 

Huurprijs

Huurprijs per jaar: € n.t.b. 

Servicekosten

N.o.t.k. per m² per jaar, te vermeerderen met BTW (voorschot).

Bijdrage parkeren

Geen.

BIZ

Nog niet ingesteld.

BTW

Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur.

Opleveringsniveau / Staat van verhuur

Casco huidige staat, een investeringsbijdrage door eigenaar is bespreekbaar.

Huurtermijn

5 jaar + een verlengingsperiode van 5 jaar.

Opzegtermijn

12 maanden.

Zekerheidsstelling

Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

Aanvaarding

In nader overleg, doch kan redelijk spoedig.

Informatie

Telefoonnummer: +31 (0) 6 30 31 78 29

E-mail: info@loggersconsultancy.nl

Overige informatie

Specifieke mogelijkheden zijn er voor vergelijkend winkelen, mode, cadeau’s, fietsenwinkel, textiel, huishoudelijk, reform, elektronica. Op die branches wordt extra geacquireerd, ook andere ondernemers komen in gesprek. De ruimte is te huur als pop-up, op tijdelijke basis en uiteraard en bij voorkeur definitief.

 

Disclaimer

Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kerngegevens

Locatie
Utrecht
Eigenaar
Urban Interest
Ontwikkelaar
Urban Interest
Omvang beschikbaar metrage in m2 b.v.o.
ca. 600 m2 b.v.o.,
Doelstelling eigenaar
Tijdelijke verhuur, reuring en uiteindelijk definitieve verhuur.