Voor a.s.r. vastgoed is op interim basis verhuur uitgevoerd. Een uitgevoerd (Locatus) onderzoek naar branche- en formuleaanwezigheid gaf aan dat, situatie Nieuw Centrum vergeleken met vijf andere vergelijkbare centra,  er specifiek marktruimte is voor een slagerij, fietsenwinkel, lingerie, makelaardij en restaurant. Op die branches wordt nu extra geacquireerd en extra actief naar ondernemers gezocht, maar ook voor andere ondernemers is ruimte. Er zijn ruimten te huur, tijdelijk en definitief, vanaf circa 90 m2 b.v.o.. Ook voor pop-up, tijdelijke retail en opslagruimte.

Na opening in 2014 bleef Nieuw Centrum te kampen hebben met leegstand. Voor a.s.r. vastgoed projecten werd een leegstandsbestrijdingsplan opgesteld, dat samen met a.s.r. en derden wordt uitgevoerd. Een SWOT-analyse maakte als sterkten onder meer duidelijk: Centrale locatie, goede bereikbaarheid, goed parkeren en de aanwezigheid van enkele trekkers. Ter verbetering werden genoemd, ook door stakeholders, bijvoorbeeld de wens de winkel- en verblijfsfunctie verder te versterken met specifieke branches en shopping-functie te verlengen. Daar zijn maatregelen bij gekozen.

De eerste huurovereenkomst na uitrol van deze verhuuraanpak is in Mei 2017 tot stand gekomen met Crealinghe Beauty & More.

Meer weten of aanmelden?

 

Kerngegevens

Locatie
Nieuw Centrum, Waddinveen
Eigenaar
Altera en a.s.r.
Ontwikkelaar
A.s.r. vastgoed projecten
Omvang aanvankelijke leegstand in m2 b.v.o.
diverse units
Doelstelling eigenaar
Leegstand verminderen door gerichte huurders-acquisitie, reuring, tijdelijke en nieuwe verhuur.

Algemene resultaten (specifieke vertrouwelijk)

Voor eigenaar
Reuring, verhuur, pop-up, leegstand neemt af, samenwerking met gemeente is verbeterd
Verbetering stabiele huurstroom.
Voor gemeente
Binding.
Gering, extra inkomsten uit OZB en vergunningen.
Voor gebruikers
Gezellig, langer winkelen, meer aantrekkingskracht, meer (ook tijdelijke) huurders.
Betere exploitatiemogelijkheid, tijdelijk en definitief.
Voor consument
Levendig stadscentrum.
Minder noodzaak naar elders te rijden.