De aanpak

Omgeving

Quick scan om de casus goed te begrijpen. Waarom speelt er, waarom lukt exploitatie niet, wat doen anderen. Welke visie heeft de gemeente.

Maatregelen

Wat is de omvang van probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of het vastgoed. Met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden.

Haalbaarheid (optioneel)

De voorgestelde aanpak kan worden voorzien van een raming van kosten, opbrengsten en planning. Dat kan stakeholders helpen bij het besluiten en zorgen voor draagvlak.

 

Uitvoering

Loggers Consultancy verzorgt het projectmanagement van de gekozen aanpak uit het plan. Inclusief acquisitie, tijdelijke verhuur en/of tijdelijke exploitatie. Samen met de betrokkenen op het project. Heldere periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Gouda, GoStores: Verkenning nieuwe functies en verhuur.

Informatie In Gouda, in het gebied Goudse Poort, direct aan de A12, is door eigenaar Green Real Estate circa 33.000 m2 hoogwaardige winkelruimte gecreĆ«erd rondom een aantrekkelijk parkeer- en ontmoetingsplein met ruim 1.000 gratis parkeerplaatsen. De uitstraling is modern, fris en eigentijds. Go Stores Gouda richt zich op elkaar versterkende formules en retailmerken in wonen, […]

Lees verder