De aanpak

Omgeving

Quick scan: wat speelt er, waarom lukt het niet, wat doen anderen. Welke visie heeft de gemeente.

Maatregelen

Omvang van het probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of het vastgoed. Met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden.

Haalbaarheid (optioneel)

Raming van kosten en opbrengsten,  planning. Dit kan stakeholders helpen bij het besluiten en zorgen voor draagvlak.

 

Uitvoering

Loggers Consultancy verzorgt het projectmanagement van de gekozen aanpak uit het plan. Samen met de betrokkenen op het project. Heldere periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Utrecht, House Modernes; nieuwe functies, branchering, verkaveling en verhuur.

Voor eigenaar SAREF werd een marktscan verricht naar de beste functies (per laag), de juiste verkaveling en unitgrootte per laag en de actuele verhuurkansen en huurniveau’s in de markt. Via een uitvraag is extern marktonderzoek verricht en via een tender ook een georganiseerde consultatieronde met makelaars. Dit gaf een helder (door-) startpunt voor de her-ontwikkeling. […]

Lees verder