De aanpak

Omgeving

Quick scan: wat speelt er, waarom lukt het niet, wat doen anderen. Welke visie heeft de gemeente.

Maatregelen

Omvang van het probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of het vastgoed. Met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden.

Haalbaarheid (optioneel)

Raming van kosten en opbrengsten,  planning. Dit kan stakeholders helpen bij het besluiten en zorgen voor draagvlak.

 

Uitvoering

Loggers Consultancy verzorgt het projectmanagement van de gekozen aanpak uit het plan. Samen met de betrokkenen op het project. Heldere periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Utrecht, winkelcentrum Nova; toevoegen nieuwe functies en verhuur.

Huurinformatie Centrumgebied Nova in Kaneleneiland te Utrecht, te huur zijn nog enkele units. Omschrijving Samen met omwonenden, corporaties, de winkeliersvereniging en de gemeente Utrecht werkt Urban Interest sinds 2008 aan de herinrichting en optimalisatie van de wijk. Behalve op het renoveren van het winkelcentrum ligt de focus op uitbreiding en verbreding van het winkelaanbod. De […]

Lees verder