Het proces

Leegstandsanalyse

Een onderzoek om de betreffende leegstand te begrijpen. Met deze stap is het beter mogelijk om de goede leegstandsbestrijdingsmaatregelen te kiezen.

Van 25 naar 5 maatregelen

De leegstand in het object zelf wordt geanalyseerd. Welke soort leegstand betreft het, wat is de omvang van probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van het object en met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden.

Haalbaarheidsanalyse

De in het leegstandsbestrijdingsplan benoemde maatregelen worden voorzien van een raming van kosten en opbrengsten. Deze haalbaarheidsanalyse kan helpen bij het besluiten om een akkoord op de uitvoering van het leegstandsbestrijdingsplan te geven.

 

Uitvoering

Leegstandsbestrijding.nl stuurt de uitvoering van de gekozen maatregelen uit het leegstandsbestrijdingsplan aan en maakt een periodieke rapportage van de voortgang en resultaten voor de opdrachtgever.

Lees verder

Een recente casus

Utrecht, House Modernes; nieuwe functies, branchering, verkaveling en verhuur.

Voor eigenaar SAREF werd een marktscan verricht naar de beste functies (per laag), de juiste verkaveling en unitgrootte per laag en de actuele verhuurkansen en huurniveau’s in de markt. Via een uitvraag is extern marktonderzoek verricht en via een tender ook een georganiseerde consultatieronde met makelaars. Dit gaf een helder (door-) startpunt voor de her-ontwikkeling. […]

Lees verder